In de kunststofverwerkende industrie de ondersteuning verlenen
om een
klantenidee te industrialiseren naar een eindproduct ,
hierbij gebruiken we de nodige
projectmanagementstructuren
en in nauwe samenwerking met de klant .
TheDifference